Toimintalinja

SK Vuoksen strategia pähkinänkuoressaToimintamme painopistealueita ovat


 • nuorten koulutus- ja valmennustoiminta
 • kansainvälinen, valtakunnallinen ja alueellinen kilpailumenestys
 • harraste- ja terveysliikunta
 • laadukkaiden (arvo)kilpailujen järjestäminen sekä
 • seuratoiminnan jatkuva kehittäminen


Nuorisotoiminta


Nuorisotoimintamme päätarkoitus on tarjota lapsille ja nuorille fyysistä ja henkistä kuntoa edistävä, luontoa lähellä oleva, ympärivuotinen harrastus hyvässä seurassa. Sen tärkeimpinä toimintoina ovat


 • suunnistuksen perustaitojen opettaminen ja taitojen syventäminen
 • lasten ja nuorten aktiivisen liikkumisen edistäminen
 • kiinnostuksen herättäminen pitkäjänteiseen harjoitteluun ja itsensä kehittämiseen
 • aktivointi suunnistuksen harrastamiseen eri tasoilla kuntoilusta kilpaurheiluun
 • kasvattaminen vastuunottoon itsestä ja muista
 • sosiaalisen kasvamisen edistäminen reilussa ja oikeudenmukaisessa porukassa 


Valmennustoiminta ja kilpailumenestys


Tavoitteenamme on nousujohteinen menestyminen valtakunnallisesti ja alueellisesti kesällä ja talvella. Tämän painopistealueen tärkeimpiä tekemisiämme ovat


 • systemaattisen ja säännöllisen valmennustoiminnan organisoiminen ja vakiinnuttaminen seurassa
 • aktiivisesti toimivien valmentajien määrän kasvattaminen
 • tavoitteellisesti ja säännöllisesti harjoittelevien urheilijoiden määrän kasvattaminen ja heidän laadukkaan valmentautumisen edellytysten parantaminen
 • nuorten kannustaminen ja tukeminen urheilijauravalinnan tekemiseen

 

Harraste- ja terveysliikunta


Seuramme on merkittävä toimija harraste- ja terveysliikunnan alalla ja ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä Imatran-Ruokolahden alueella. Tätä roolia toteutamme


 • järjestämällä jäsenistölle ja muille suunnistuksesta kiinnostuneille säännöllisiä kuntorasteja ja muita luontoon ja suunnistukseen liittyviä tapahtumia
 • järjestämällä suunnistuksen perustaitojen opetusta aikuisväestölle
 • toteuttamalla yleistä toimintakykyisyyttä parantavia ja ylläpitäviä harjoituksia
 • kehittämällä ja toteuttamalla yrityksille ja yhteisöille suunnattuja, suunnistukseen ja luontoon liittyviä tapahtumia

 

Kilpailujen järjestäminen


SK Vuoksi on arvostettu ja luotettava arvo- ja muiden kilpailujen järjestäjä. Tämän varmistamme


 • ylläpitämällä ja laajentamalla kilpailujen järjestelyosaamista  jäsenistömme keskuudessa
 • hakemalla säännöllisesti suunnistuksen eri lajimuotojen arvokilpailuja
 • järjestämällä laadukkaita kansallisia ja  kansainvälisiä sekä alueellisia kilpailutapahtumia
 • kokeilemalla rohkeasti myös uusia kilpailumuotoja

 

Seuratoiminnan kehittäminen


Seuramme jatkuvaa kehitystä varmistamme muun muassa seuraavilla toimenpiteillä


 • seurallemme on päivitetty strategia, joka on jäsenistön tiedossa
 • arvioimme strategian toteutumista ja teemme siihen tarvittavia tarkennuksiä vuosittain
 • keräämme palautetta toiminnastamme jäsenistöltä ja muilta kohderyhmiltä
 • kannustamme ja ohjaamme jäsenistöämme erilaisiin seuratoimintaan ja suunnistukseen liittyviin koulutuksiin
 • haemme aktiivisesti hyviä toimintamalleja muista seuroista